Cesta: O nás / Informační povinnost


Informační povinnost

20.11.2014

Koncernové prohlášení

REICO investiční společnost České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 14000, IČ: 27567117 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782. Za řízenou osobu ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, však lze považovat výhradně společnost REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. jako obchodní korporaci, nikoliv však jako obhospodařovatele/administrátora investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ani jí obhospodařované/administrované investiční fondy.

více...

Zásady pro výkon hlasovacích práv

Tyto zásady pro výkon hlasovacích práv upravují výkon hlasovacích práv investiční společnosti na účet fondu.

více...

Zásady pro provádění obchodů

Tyto zásady upravují provádění obchodů s investičními nástroji investiční společností na účet fondu.

více...

Reklamační řád

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací klientů REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.

více...

Pravidla řízení střetu zájmů

Tato pravidla poskytují podílníkovi (akcionáři) základní informace o povaze nebo zdroji střetu zájmu, kterému nelze spolehlivě zamezit.

více...
Chcete investovat do nemovitostí? Koupit podílový list

© 2008 Investujte do nemovitostí s Českou spořitelnou | Podmínky použití | Právní upozornění | PDA | Mapa webu | Přihlášení | Publikační systém Amadeo | Tisk | Nahoru