Česká Spořitelna

Investujte do nemovitostí s Českou spořitelnou

Proč investovat do ČS nemovitostního fondu?

I. Výnos fondu neovlivňuje chování burzy cenných papírů (jako např. u akcií nebo dluhopisů), ale příjmy z pronájmu a tržní hodnota reálně vlastněných nemovitostí.

II. Investice do nemovitostí, která má vyšší likviditu než typická nemovitostní aktiva - na rozdíl od přímého nákupu nebo prodeje nemovitosti, podíl v ČS nemovitostním fondu může být snadno a rychle nakoupen nebo odprodán.

III. Ochrana proti růstu inflace - nájemní smlouvy jsou opatřeny tzv. inflační doložkou. V případě růstu inflace se tak vyinkasované nájemné každý rok adekvátně navýší o inflační růst v předešlém roce.

IV. Nízká výše vložené částky - investovat do fondu je možné již od 300 korun.

V. Vhodný nástroj pro zajištění na penzi - v rámci pravidelného investování je fond vzhledem ke svému konzervativnímu zaměření a delší doporučované době investování vhodný pro zajištění na důchodový věk.

VI. Výnos nepodléhá dani z příjmu - výnos z investice do podílových listů ČS nemovitostního fondu je po 3 letech osvobozen od daně z příjmu *.

* Vzhledem k neustále probíhajícím legislativním změnám v daňové oblasti doporučujeme tyto otázky vždy konzultovat s daňovým poradcem.

Cíl a strategie fondu

Cílem je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do dokončených a již pronajatých komerčních nemovitostí: administrativních budov, logistických parků a obchodních center. Fond se soustřeďuje na dokončené nemovitosti, které generují výnosy v podobě nájmu. Orientační hodnota nabývaných nemovitostí by měla být vyšší než 750 milionů CZK. Fond nevyplácí dividendu a veškeré výnosy jsou reinvestovány.

Chcete vědět více o ČS nemovitostním fondu? Klikněte zde

1,1322
Chcete investovat do nemovitostí? Koupit podílový list

Nová akvizice ČSNF – video

Infolinka 800 INVEST

+420 800 468 378

Odebírat ceny na email

Přeji si odebírat aktuální ceny na e-mail

Erste Asset Management

Do ČS nemovitostního fondu můžete investovat i prostřednictvím produktů spravovaných společností Erste Asset Management.

© 2008 Investujte do nemovitostí s Českou spořitelnou | Podmínky použití | Právní upozornění | PDA | Mapa webu | Přihlášení | Publikační systém Amadeo | Tisk | Nahoru